Bestyrelseskursus og forbundsevents

Kære medlemmer

Tak til de af jer der deltog på bestyrelseskurset den 30. september i Idrættens Hus og den 7. oktober i Fasterholt, og til jer som huskede at melde afbud. Det var første gang vi afholdte et bestyrelseskursus på tværs af alle bestyrelser i DHPU og vi er meget glade for, at I ville komme og dele jeres erfaringer, både hvad I lykkes godt med og hvilke udfordringer I står overfor i jeres bestyrelsesarbejde. Vi har fået god konstruktiv feedback som vi vil lytte til og rette kurset til efter, så det giver mest mulig mening for jeres klubber, både nu og i fremtiden. Vi er også i gang med at lave en guidebook ”how to bestyrelse” som man kan orientere sig i som nyt bestyrelsesmedlem og I kan allerede nu gå ind på hjemmesiden under ”For klubber” – ”Bestyrelseskursus” og se det materiale som allerede er lavet. https://dhpu.dk/bestyrelseskursus-full/

Vi vil også sige tak til alle jer som kom forbi den 8. oktober til en rigtig god og inspirerende dag, både om formiddagen og om eftermiddagen, med en masse netværk og videndeling på tværs. Ole Stenholt, https://stenholt.com, fik holdt oplæg om mental træning og tre af vores dygtige piloter fik fortalt hver deres spændende historie. Vi er i gang med at redigere i de videoklip der blev taget af Oles oplæg og vil snarest ligge en samlet video på DHPUs Youtube kanal. I vil blive informeret om når det sker, så de af jer som ikke havde mulighed for at deltage, kan se oplægget. Det er også muligt at kontakte Ole, hvis man har spørgsmål til mental træning i forbindelse med pilotuddannelsen.

Og så til sidst et ønske om at unionen gerne vil have input på violations fra udenlandske piloter. Det vil give os et overblik og i visse tilfælde føre til handling. Vi er i dialog med DHV, vores tyske søsterunion, vedrørende tyske piloter som flyver på Vejers når Oksbøl skydeterræn er aktivt og som ikke læser NOTAMs. DHV har allerede sørget for at kommunikere ud til alle deres medlemmer vedrørende krav til udenlandske piloter om at læse på DHPUs hjemmeside vedrørende info og links.