Brug af GoPro/actionkameraer i forbindelse med flyvning i sommerhusområder

Der er mange piloter, som gerne vil optage deres flyvning med et actionkamera. På de fleste danske skrænter er det ikke et problem, men de steder hvor der findes sommerhuse, bør man tænke sig om. I Danmark er det ikke lovligt at filme eller tage billeder af folk uden deres samtykke i ikke frit tilgængeligt steder, fx i  en baghave til et sommerhus eller lignende steder.  

Hvad siger loven:    

Straffelovens § 264 a, Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Hvis du alligevel gerne vil optage din flyvning i et sommerhusområde, anbefaler DHPU at:

  • Du filmer flyvningen fra et offentligt opholdssted enten på skrænt eller på strand, og at du undgår at filme i retningen af sommerhuse. 

Eller

  • Du indhenter skriftlige tilladelse fra beboerne i sommerhusområdet, her kan du benytte samtykkeerklæring ,som findes på DHPUs hjemmeside. 

Udover det, anbefales det,  at du afmonteret dit actionkamera (også hvis den er slukket) og lader den blive i bilen, mens du flyve i sommerhusområder fx i Toftum eller ved nordkysten på Sjælland.