Støtte til optræksklubberne

Det er på tide, at der bliver udbetalt støtte til optræksklubberne for 2018, i den forbindelse er der blevet sendt besked til de omfattede klubber om at indberette aktivitetstal for 2017 som bruges til at beregne støtten for 2018.

For at gøre sig berettigede til at modtage optræksstøtte skal klubben tilbyde optræk til alle DHPUs medlemmer, hvilket maksimalt må koste 150,- for HG og 120,- for PG pr. dag, derudover forudsættes det, at udstyret som anvendes til optræk er godkendte.

De 5 omfattede klubber har indtil d. 20. juli til at indberette aktivitetstallene, de klubber som har indberettet vil derefter snarest for udbetalt  støtten til deres konto.

Optræksstøtten som vi kender den idag er under udfasning, hvilket betyder, at puljen bliver reduceret med 25.000,- om året, og vil være fuldt afviklet i 2020.

Hvis du som pilot ønsker at benytte dig af muligheden for at få optræk til maksimanlt 120/150 kr. pr. dag, kan du finde de klubber som er omfattede af ordningen her på siden, når klubberne endeligt er blevet tildelt støtte.