Senest reviderede vejledningen i relation til Idrættens Rejseforsikring

Idrættens rejseforsikring dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse. 

Dækningsomfanget af forsikringen afhænger imidlertid af Udenrigsministeriets rejsevejledning. Dette indebærer, at afbestillings- og andre corona-relaterede udgifter til f.eks. indlæggelse, hjemtransport, evakuering og ufrivilligt ophold ikke er dækket, såfremt rejsen er købt på et tidspunkt, hvor Udenrigsministeriet har frarådet rejse til landet (orange eller rød markering). Rejseforsikringen dækker dog udgifter til indlæggelse og hjemtransport som følge af en ulykke eller skade, bagageforsinkelse mv. på sædvanligvis uanset Udenrigsministeriets rejsevejledning til det pågældende land. 

Se nedenstående skema for yderligere uddybning:

(Det skal bemærkes, at skemaet alene har vejledende karakter) 

Yderligere informationer kan findes her