Flyvesteder til beskrivelse

Flyvestedsoversigten er ved at være færdig, men der mangler grundige beskrivelser, fotos og video af nogle flyvesteder. Hvis du har godt kendskab til et eller flere af nedenstående flyvesteder, og har mulighed for inden for kort tid at lave en beskrivelse, inklusiv bilag, så henvend dig senest mandag den 25. september til cac@dhpu.dk / tlf. 30439555 for mere information, betingelser og tilmelding. Vederlag på i alt 1500,- pr. beskrevet flyvested går til din klub. Skynd dig – det handler om ”først til mølle” – idet vi har en deadline.

Du kan se et eksempel på et beskrevet flyvested på Flyvestedsoversigten her:

https://flyvesteder.dhpu.dk/a474120e-8e1d-4adc-b485-7c66736f69a5 og tilhørende video: https://www.youtube.com/watch?v=IACaoR3ll38

Disse flyvesteder mangler at blive beskrevet:

Drøsselbjerg, Hvideklint, Lyngby (Agger), Hulhøjen/Ejerslev, Korsnæb, Højerup Kirke, Sølager, Hundested v/kanonerne, Hundested v/fyret, Strandbjerggaard (Heatherhill), Feriehusene Gilleleje, Rønbjerg, Hvide Sande, Mårup Samsø, Mols Hoved Knebel, Klinteby Klint, Stejlebanke vest, Bøgeskoven og Stevns Klint (Lilledal).