Invitation til Budgetmøde

Kære medlemmer

I inviteres hermed til årets Budgetmøde søndag den 19. november på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5230 Odense kl. 10:00-12:30. 

Vær opmærksom på, at forslag til budget 2024 skal være sekretariatet i hænde senest den 22. oktober. I får det fulde materiale tilsendt senest 5. november.

Tilmelding til sekretariat@dhpu.dk snarest og senest 5. november.

Venlige hilsner

DHPU Bestyrelse