Nyhedsbrev – Visuel vejledning

Kære alle

Som I måske ved, har vi fået godkendt og trykt visuel vejledning på dansk. Visuel vejledning er også blevet oversat til tysk af Rüdiger fra PG-klubben og til engelsk af David fra Airwave. Visuel vejledning forventes at blive trykt i næste uge, så I kan få dem på repræsentantskabsmødet og selv uddele i jeres klubber og til turister, politi og andre myndigheder, så de også kan læse og forstå vores vilkår. Skriv til mig, såfremt I skulle få brug for dem inden repræsentantskabsmødet den 27. marts.

Trafikstyrelsen giver også udtryk for, at de bifalder den lille grønne folder og vi håber, at det vil gøre det nemmere, når vi møder modstand ude på vores flyvesteder.

Vores formand Sanne er blevet medlem af Rådet for større Flyvesikkerhed, og her tilbyder nogen af medlemmerne at komme ud i klubberne og afholde kurser gratis omkring forskellige emner. Hvis I tænker det kunne være interessant for jeres klub, kan I se vedhæftede kursuskatalog:

I kan finde visuel vejledning på hjemmesiden på dansk, engelsk og tysk under “For piloter” – “Visuel vejledning”, eller klikke på linket: https://dhpu.dk/visuel-vejledning/

Den engelske og tyske version er desuden også at finde under “For visiting pilots” – “Code of Conduct”.

De bedste hilsner, 

Camilla