Prøveaflæggelse til VFR bevis

DHPU har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået bevilliget en forsøgsordning til aflæggelse af prøve til VFR bevis, startende fra d. 1. marts 2019 og året ud. Herefter forventes det, at ordningen bliver permanent.

Dette betyder at der vil være mulighed for at komme op til en VFR prøve jf. BL 9-5 stk. 8.2.1.

Prøven kan tages to steder i landet, nærmere bestemt på Struer Gymnasium og Idrættens Hus i Brøndby (egen computer medbringes).

Første prøveaflæggelse vil være fredag d. 22. marts kl. 17.30. 

Der er udarbejdet en uddannelsesplan, inkluderende en fagplan for faget ”Love og Bestemmelser”. I fagplanen kan man se hvilke emner der bliver lagt vægt på, og hvor man kan finde materiale vedr. emnerne. Uddannelsesplanen kan ses på www.dhpu.dk under fanen ”For Piloter”. Her kan man også finde regelsættet for prøveaflæggelsen, venligst læs den inden man møder op, så i kender til reglerne på forhånd.

Der er desuden udarbejdet et VFR kompendie, som ekstra undervisningsmateriale. Denne kan findes samme sted, som uddannelsesplanen.

Der vil være en brugerbetaling på kr. 500,00 pr. prøveaflæggelse. Beløbet skal betales via PiA, og være indbetalt inden prøven kan tages.

Tilmelding sendes til sekretariatet via DHPU’s hjemmeside senest d. 10. marts. Herefter åbnes der for indbetaling i PiA.

NB:DHPU udfører ikke teoriundervisning til VFR bevis. Ønskes der teoriundervisning koordineres det med egen instruktør hjemme i klubben.