Nyhedsbrev 23. juni

Kære Medlemmer

Fra 17-22 juni har DHPU afholdt DM DK på Fasterholt og på skrænt.  Vi har haft 25 deltagere og ca. 15 frivillige samlet på Fasterholt og på skrænt ved Hvide Sande. Der er afholdt konkurrencer i Cross Country for Paraglider, Hangglider Klasse 1 og Hangglider Klasse 5, og vi fik også afholdt Præcisionslandingskonkurrence for både Paraglider og Hangglider samt en sjov og lærerig skræntkonkurrence i Hvide Sande.

Vi fik besøg af en F16 mandag formiddag, og så var konkurrencen skudt i gang. Desværre kom et af vores medlemmer ud for en ulykke kort efter start, og det store alarmberedskab blev kørt i stilling. Efter de tilstedeværendes fremragende førstehjælp og assistance blev han overført til Gødstrup Hospital, og meldingen kom heldigvis hurtigt, at han havde det godt, og at han ville komme på besøg næste formiddag. Konkurrencen blev aflyst mandag, og DHPUs procedurer i henhold til Driftshåndbogen blev sat i gang. Vi er meget glade for, at det ikke gik værre, og det blev besluttet, at konkurrencerne skulle fortsætte tirsdag. 

Vi skulle have afholdt nogle af konkurrencerne på Arnborg sammen med vores flyvevenner fra DSvU og DFU, men både på grund af vejret og især på grund af regler omkring afholdelse, så valgte vi at lave XC konkurrencerne på Fasterholt. Vi holdt dog en fremragende fest sammen lørdag aften, hvor vi fik mulighed for god snak med de andre flyvende. Vi har fulgt med i de andres konkurrencer, både på Arnborg og når de kom med deres svævefly i fuld fart hen over os på Fasterholt.

Resultaterne fra konkurrencerne kommer her: 

Danmarksmester Paragliding skrænt blev Marius Smock, skarpt efterfulgt af Mette Krum og Christoffer Rasmussen. 

Danmarksmester Paragliding Præcisionslanding: Marius Smock, efterfulgt af Morten lassen og Christofer Rasmussen

Danmarksmester Hanggliding Præcisionslanding: Jens Voetmann, efterfulgt af Thomas Stollig og Mikkel Krogh

Danmarksmester Paragliding XC-DK Herrer: Rene Pedersen, efterfulgt af Klaus Pedersen og delt 3. plads til Steffen Beck og Preben Iversen

Danmarksmester Paragliding XC-DK Damer: Mette Krum

Danmarksmester Hanggliding XC-DK Klasse 1: Thomas Stollig, efterfulgt af Jesper Eybye og Jens Voetmann

Danmarksmester Hanggliding XC-DK Klasse 5: Johnny Christiansen efterfulgt af Frederik Vincents og Mikkel Krogh. 

Der vil blive lavet en evaluering af ugen som helhed, men generelt kan vi bare sige, at alle var yderst tilfredse med arrangementet. Alle de dygtige og glade frivillige, lige fra spilførere, linehentere, vognhentere, kagebagere, ophentningscrew, optrækskoordinator, Meet Director til deltagere i safety- task- og scoring kommitteer har på fornemste vis sørget for, at alting kørte efter planen. Det eneste vi egentlig kunne ønske os var lidt bedre vejr, men det har vi bestilt til næste år! 

Tusind tak til MHPK for at lægge faciliteter til, og tak til vores samarbejdspartnere i DSvU og DFU for sparring undervejs. 

Siden marts har bestyrelsen haft en del ekstraordinære bestyrelsesmøder, og der vil her efter DM-ugen komme en udmelding vedrørende håndtering af den opfordring, som bestyrelsen fik til Repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen har ikke haft tid og ressourcer til meget andet, før vi forrige weekend, 31.maj-2. juni holdt møde i Rågeleje, og hvor chefgruppen også var inviteret. Her samlede bestyrelsen op på løbende sager og havde en workshop omkring den kommende strategi, som I som klubber har givet et stort input til både til Klublederkongress og ved vores besøg hos jer ude i klubberne i februar og marts. Tak for jeres input!

I forbindelse med mødet med cheferne blev vi introduceret til Uddannelseschef Lars’, Sikkerhedschef Allans og Luftrum/Materielchef Klaus’ drømme og visioner for et fremtidigt DHPU. Der fremgik en stor grad af enighed om en rød tråd på de operationelle områder. Referat fra mødet vil blive lagt på hjemmesiden snarest.  Pilotadministrationssystemet er siden sidst gået live med løsninger, som digitaliserer hele undervisningsforløbet og dokumentation, og bestyrelsen har på baggrund af styregruppens anbefaling besluttet, at fra 1.1.2025, så skal alle klubber anvende PiA til dokumentation af uddannelse og progressionskort. 

Uddannelseschef Lars Thomsen har været til møde med Trafikstyrelsen for 4 uger siden. Der var et par nye ansigter, som fremadrettet er vores kontaktpersoner ud over Anders Madsen. Det var et konstruktivt og informativt møde, og Trafikstyrelsen hilser vores generelle indsatser og  initiativer velkommen, både mht. administrationssystemet og Lars’ tanker og visioner for uddannelsesområdet. Trafikstyrelsen vil komme på besøg ude på skrænterne i løbet af sæsonen for at føre tilsyn, og de vil især checke licenser og at udlændinge har 3. parts forsikringer. Vi minder om, at I altid skal huske at checke NOTAMS og Icao-kort før I tager ud og flyver! 

Sikkerhedschef Allan Skovlund har været til ESTC møde i Budapest denne weekend, og han har fået en god overdragelse af sikkerhedsområdet fra Jens Voetmann. Allans visioner er bl.a.  fokus på hændelsesrapportering og på at påvirke vores kultur i DHPU, så piloterne i højere grad bliver motiverede til at indrapportere hændelser. Mere indrapportering giver en større videns base for uddannelse og en langt bedre mulighed for at lave eventuelle sikkerhedsindsatser, hvor det er behøvet. 

Materiel/Luftrumschef Klaus Pedersen gennemgik ved mødet igen udfordringer med Drone-luftrum (U-space), og han er i dialog med relevante parter, bl.a. Trafikstyrelsen. Der er formentlig ingen udfordringer i indeværende år, men vi er rustet med løsninger, når det kommer dertil. Klaus arbejder også med Trike-ordning og en anmodning fra DULFO, men der er endnu ikke afklaringer på dette område.  

Flyvestedsoversigten er blevet opdateret nu, og der er lavet et antal videoer over udvalgte flyvesteder, som bliver distribueret på vores sociale kanaler løbende. Desuden har vi lige fået leveret en bunke ”flyers”, som I kan rekvirere til klubberne, så I har dem liggende. Disse flyers vil også blive distribueret til vores eksterne interessenter, f.eks. Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Politi, lokale turistforeninger, og naturligvis i DIF. Vi har haft Flyers med til DM-ugen, og de blev flittigt delt ud i Herning og til de deltagende klubber.

Til slut vil jeg ønske jer alle glædelig Sankthans og en fantastisk sommer med masser af flyvning. Flyv sikkert derude! 

Sanne Røhe

Skriv et svar