DHPU få en sejr i fredningssag fra Stevns Klint

DHPU har få en sejr hjem i den principielle fredningssag fra Stevns Klint, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet valgt, efter anmodning fra Dansk Hanggliding og Paragliding Union, at ændre fredningsbestemmelsernes §3, stk. 6 for at gøre processen om flyvning med paraglidere mere smidig. Den ny tekst:

” Flyvning er ikke tilladt med udgangspunkt fra fredningsområdet. Undtaget herfra er flyvning med paraglidere og lignende ikke-motoriserede luftfartøjer med udgangspunkt fra udpegede strækninger på klinten. Plejemyndigheden udpeger i samarbejde med Dansk Hanggliding og Paragliding Union disse flyvestrækninger, som kan flyttes under hensyn til fuglenes yngleaktiviteter i området.”

En kæmpe ros til bestyrelsesmedlem Peter Starup for hans stor indsats.