Formel Hændelsesrapport

OBS: PPG og klasse-P piloter, nedenfor er en formel hændelsesrapport vedr. brand i batteri på en paratrike. Venligst læs rapporten og kontrollere at den samme problem kan ikke opstå med din motor.