Nyhedsbrev Februar 2023

Foråret nærmer sig, og flere af os har allerede været ude at lufte liner, skærme og stænger – vi glæder os til en skøn sæson, det gode vejr er bestilt! 

Barselsvikar for vores udviklingskonsulent er sygemeldt på ubestemt tid, al henvendelse skal derfor ske til sekretariatet. Bestyrelsen beder om forståelse for, at sagsbehandling i perioden frem til Camilla kommer tilbage (1. maj) kan være lidt længere end normalt. 

Instruktørkursus og seminar afholdt med stor involvering – velkommen til 5 nye instruktører fra 3 klubber. 

PiA 2.0 Alle der har betalt forsikring /kontingent til klubberne og DHPU, har også stiftet bekendtskab med det nye PiA2.0 system. Som flere har bemærket, er det vigtigt at man ude i klubberne får opdateret status på medlemmer. Og trods idriftsættelsen kom i gang lidt sent, er det bestyrelsens indtryk at langt de fleste af jer har kunne betale uden de store problemer. For nuværende er det kun de mest basale funktioner der er færdige, men projektgruppen er allerede i gang med at få næste fase på plads. Vores udviklingskonsulent er som nævnt sygemeldt, og det har været nødvendig at omstrukturere projektgruppen så det nu er frivillige kræfter der bærer det videre. Så også i denne sag håber vi i har lidt tålmodighed. Bruger man bankoverførsel, vil sekretariatet vil gerne bede om at I husker skrive fakturanummeret 

Repræsentantskabsmøde 26. marts. Vi har et par udskiftninger i chefgruppen (sikkerhedschef, materielchef) samt et forslag fra bestyrelsen om at tilføje posten ”Luftrumschef” for dermed at imødekomme fremtidige udfordringer. Vi har desuden to bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at fratræde. Vi håber at se så mange af jer som muligt, repræsentantskabsmødet er for alle medlemmer. Vi glæder os til at byde nye kræfter velkommen omkring det super interessante arbejde, som foregår i unionen. Husk, at involvering = indflydelse, oplevelse og udvikling – og frem for alt er det spændende! Der vil i øvrigt være en personlig gave til alle fremmødte i år!

Formandsmøde afholdt i Herning start januar – der var gode input og netværk på tværs af DIFs unioner. Bestyrelseskursus under udvikling i samarbejde med DIF, meget mere om denne spændende proces snart. 

Strategiaftale opdateret til et mere realistisk niveau og er godkendt af DIF. Dokumentet ligger nu under ”For klubber” – ”printvenlige dokumenter”.

Fondspuljeansøgninger er behandlet og tilsagnsbreve sendt til de ansøgende klubber. Nye rammer og retningslinjer for fondspuljetildeling er under udarbejdelse af udvalg og vil blive præsenteret i løbet af sommeren.

EHPU-møde afholdt i Manchester, med forskellige interessante emner, både på det sikkerhedsmæssige område (diskussion omkring klassificering af skærme) i forhold til myndigheder/ret til fri flyvning (natur/fuglebeskyttelse etc) og i forhold til fælles hændelsesdatabase for EHPU medlemmer med adgang for producenter. Det forventes live i foråret. 

FUN-cup i Bassano er lige om hjørnet, men aktivitetsudvalget (Elite/konkurrence) mangler stadig input til øvrige poster, som blev vedtaget til budgetmøde: afholdelse af DM, fælles optræksweekend, elite-arbejde. Kontakt gerne udvalget, hvis du har interesse i at involvere dig i disse aktiviteter. 

Forsikring. Der har været forespørgsler vedrørende forsikring: Via vores fællesforsikringer har DHPU klubber ansvars- og arbejdsskadeforsikring, også til frivillige, som IKKE er medlemmer af klubben, men som udfører et frivilligt stykke arbejde for klubben. 

Næste uge inviterer vi til Repræsentantskabsmøde 26. marts kl 10 på Scandic i Odense, og herefter vil regnskabet lægges på hjemmesiden under ”Om DHPU” => ”Referater”.