At søge støtte til din forening

Der er rigtig mange muligheder for at søge støtte til jeres forening. Her på siden kan du finde et lille udpluk af de muligheder din forening har.

DHPU Fondspuljen

DHPU oprettede i forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2018 en fondspulje med 150.000 kr. hvortil klubber under DHPU kan søge om forhåndsgodkendelse af støtte til projekter som opnår ekstern finansieren gennem andre fonde. Forhåndsgodkendelsen kan være en stor hjælp for foreningen, da et sådan tilsagn om støtte kan bane vejen for støtte fra andre fonde.

Du kan læse mere om fondspuljen her

DIF/DGI foreningspulje

DIF og DGI udlodder tilsammen 45 millioner til de tilsluttede foreninger, herunder også DHPUs klubber. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Du kan læse mere om foreningspuljen her

Nordeafonden

Nordea-fonden uddeler i år op til 50 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster. Måske kan din forening søge støtte til en aktivitet indenfor et eller flere af fondens støtteområder sundhed, motion, natur og kultur?

Du kan læse mere om Nordeafonden her

Friluftsrådets pulje

Friluftsrådet giver tilskud til initiativer, som styrker de frivillige fællesskaber og giver nye muligheder for at opleve naturen. De støtter både små og store projekter. Se hvilke aktuelle temaer, du kan søge om projekttilskud til. Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2018.

Du kan læse mere om Friluftsrådet her

Endnu flere..

Der findes rigtig mange støttemuligheder inden for motion, idræt og friluftsliv, og denne sidde vil løbende blive opdateret, hvis der kommer nye og spændende muligheder.