Til alle som flyver med udgangspunkt fra området ved Højerup Kirke ved Stevns


Kære medlemmer

Flyvning med udgangspunkt fra området ved Højerup Kirke ved Stevns kræver, som så mange andre steder, at man har tilladelse fra den lodsejer hvis jord man letter fra og lander på. DHPU er blevet kontaktet af nuværende lodsejer som har meddelt, at denne tilladelse ikkeeksisterer. Vi skal derfor fra DHPU’s side minde alle om, at hvis man ønsker at lette fra/ lande på jordstykkerne ved Højerup Kirke, da skal man sikre sig lodsejerens tilladelse. Specifikt drejer det sig om jordstykket syd for kirken ikke langt fra spejderhytten (se luftfoto nedenfor). Lodsejeren af dette jordstykke er Den Selvejende Institution Østsjællands Museum.

Jordstykket overgår om kort tid til anden ejer og DHPU vil i den forbindelse gå i dialog med den nye ejer om hvorvidt vi kan få tilladelse til at lette fra og lande på jordstykket. Dette er desværre ikke afklaret hurtigt og kompliceres yderligere af det forhold, at hele Stevns Klient er kommet under nye fredningsbestemmelser som udfordre vores aktiviteter dernede.

Bemærk, at det som sådan ikke er flyvningen langs klinten, som er vores udfordring, den reguleres af TBBST, men derimod vores adgang til at kunne lette fra og lande på arealer langs klinten.

MVH

DHPU’s bestyrelse, Peter Starup