COVID-19

Vigtig information vedr. COVID-19 vaccine og flyvning:

Træning til avanceret trin (5, 5a, b c, d) kan fortsat afholdes under hensyntagen til det gældende forsamlingsforbud (25 personer) og de øvrige retningslinjer (f.eks. krav på mundbind).

Dansk Hanggliding og Paragliding Union bakker op om DIF og DGIs anbefalinger, læs mere her.

Inspirationskatalog til idrætsforeninger: her

Læse om Idrættens Rejserforsikring ift. COVID-19 her

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde forsamlingsforbuddet – se myndighedernes anbefaling for området du befinde sig i.

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

  • Isolation af personer med symptomer.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

– Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.

  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vandog sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv vedmilde symptomer.
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. Der skalsættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
  • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om enhensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Forsamlingsforbuddets forskellige persongrænser

Med virkning fra den 1. marts, gælder forsamlingsforbud på 25 personer for udendørsidrætsaktiviteter.

DHPUs anbefalinger:

  • Udendørsaktiviteten, så meget som muligt, foregår stadigvæk i mindre grupper (færre end 25)
  • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt under aktiviteten. Der bør være engangshåndklæder.
  • Myndighedernes generelle anbefalinger om at holde 2 m. afstand, og sikre god hygiejne skal overholdes. 
  • Myndighedernes anbefalinger om udendørsidræt og indendørsidræt skal overholdes. 
  • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder lukkes
  • Medlemmer af forening/klub tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
  • Personer med symptomer på sygdom, selv milde symptomer, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder må ikke deltage 
  • Brug kun din eget udstyr og lån det ikke ud!
  • Udstyr som deles skal rengøres undervejs eller efter brug
  • Hold ekstra god hygiejne, der skal være mulighed for at vaske hænder med sæbe eller håndsprit.

Alle aktiviteter:

Det er vores anbefaling, at alle foreninger under DHPU som ønsker, at igangsætte foreningsaktiviter, udendørs, bør udarbejde en plan for, hvorledes man kan igangsætte denne under forudsætning af ovenstående anbefalinger. DHPU stiller sig til rådighed i forbindelse med gode råd og vejledning, men kan ikke udarbejde en specifik plan for hver forening. Det er foreningens ansvar, at myndighedernes anbefalinger og restriktioner overholdes. 

Overblik over DHPU’s anbefalinger: 

AktivitetAnbefaling
SkolingFrarådes, dog det er stadigvæk tilladt at skole hvor maks. 25 personer må deltage inklusiv instruktøren. Undervisningen skal foregå så vildt som muligt med eget udstyr og med min. 2 m. afstand til hinanden. Klubberne skal lave en plan for hvordan de kan igangsætte skoling inden for rammerne. Med eget udstyr menes, at man ikke skal dele udstyr med andre
GeneralforsmalingIndenfor myndighedernes gældende restirktioner
Undervisning/afholdelse af prøverIndenfor myndighedernes gældende restirktioner
TandemNej.
OptrækJa, det er tilladt at gennemføre aktiviteten med maks. 25 personer til stedet på optrækspladsen. Udover det skal foreningen udarbejde en plan for hvordan aktiviteten kan gennemføres inden for rammerne af de generelle anbefalinger og dermed undgå smittekæder. Der skal være mulighed for håndvask med sæbe eller håndsprit.
Klubflyvning/aktiviterIndenfor myndighedernes gældende restriktioner
ReservepakningsdageIndenfor myndighedernes gældende restriktioner
Intro-dageIndenfor myndighedernes gældende restriktioner
KonkurrencerIndenfor myndighedernes gældende restriktioner
Selvstændigflyvning (trin 4+ piloter)Ja, men overens med myndighedernes forsamlingsregler 
Øvelsesflyvning for eksisterende elever (uden instruktør til tilstedet)Ja, dog begrænset til 25 personer til stedet på et flyvested, og der aktivitet skal afvikles således at den er overens med DHPU’s driftshåndbog afsnit 227 (side 22) og myndighedernes forsamlingsregler