Et fremskridt for håndtering af konflikter

Den 13. september 2019 med hjælp fra Airwave PG, afholdt DHPU, Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Nordsjællandspoliti et møde med formål for at afklare BL 9-5, og hvad vi må og ikke må i forbindelse med skræntflyvning i sommerhusområder. 

Efter et godt og konstruktivmødet er reglerne blevet afklaret, og der er blev lagt en plan for hvordan vi fortsætter:

  • Nordsjællands politi sætter et borgermøde i stand og inviterer borgerne på nordkysten, TBBST, DHPU, Gribskov kommune og Naturstyrelsen. Mødet afholdes før jul
  • DHPU udarbejder, i samarbejde med TBBST, en visuelvejledning som anskueliggør fortolkningen af BL 9-5. Denne udarbejdes elektronisk og lægges op på TBBST’s- og DHPU’s hjemmeside.
  • DHPU udarbejder en brochure med den visuelle illustration samt en kort tekst om god airmanship, som omdeles til medlemmer under DHPU.
  • Nordsjællands politi vil sikre at illustrationen bliver kendt i den relevante dele af organisationen. 
  • DHPU fortsætter dialog med medlemmer om god airmanship og hvordan man skaber det gode naboskab.