Friluftsrådet’s Lokalforeningspuljen

Formålet med puljen:

Puljen har til formål at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen.

Ved friluftsliv forstås i denne sammenhæng rekreative aktiviteter, som finder sted i naturen, f.eks. det åbne land, i skoven, andre grønne områder, i luften, langs kysten eller på sø eller hav. 

Aktiviteter, der primært har karakter af konkurrenceidræt, betragtes ikke som friluftsliv.

Der kan søges op til 50.000 kr., og næste ansøgningsfrist er 1. september 2019.

Du kan læse med om puljen og ansøge her