KLK og Budgetmøde

Klublederkonference og Budgetmøde november 2021

I weekenden 12.-14. november samledes chefer og ledere og bestyrelse fra DHPU til Klublederkonference og Budgetmøde. Det blev tre intensive dage med stort fremmøde og med gode dialoger, konstruktiv kritik af eksisterende forhold og gode input til fremtidige fokusområder. Vi bød i den sammenhæng også officielt velkommen til vores søde nye udviklingskonsulent, Camilla Øst Cloos.

Klublederkonferencen havde mange ting på programmet, bl.a. opdatering fra chefer og bestyrelse, foredrag om frivillighed og workshop, samt opdatering mht strategi 2022-2025. Nedenfor finder I link til video af oplægget om frivillighed ved Rie Skårup Frilund. Hvis I ønsker slides til dette oplæg, eller slides fra Klublederkonference, så skriv til Camilla, cac@dhpu.dk

Vi vil ikke komme med et langt referat her, men har i stedet valgt at gøre det muligt at få tingene tilsendt, såfremt I ønsker se det. I er altid meget velkomne til at skrive til Camilla eller bestyrelsen, hvis I har spørgsmål.

Søndag havde vi budgetmøde, hvor DHPUs budget for 2022 blev fremlagt, debatteret og godkendt. Under referater her på siden kan I finde både budget og referat fra mødet. 

Camilla og Sanne er på inspirationstur i disse uger, og efterfølgende vil vi samle op på alle de gode input vi har fået her. Der er en masse spændende ting at tage fat på, og vi glæder os til at få lidt løft under hele DHPU til alles bedste. 

Youtube foredrag: https://www.youtube.com/watch?v=J3aDSEZhF0Y