Meddelelse vedrørende klage til DHPU Amatør- og Ordensudvalg

DHPU Amatør- og ordensudvalg har behandlet klage fra formanden i PG-klubben vedrørende DHPU bestyrelsens sagsbehandling og tildeling af tilsagnsbeløb til klubben af fondspulje 2022. Ifølge udvalgets skriftlige tilbagemelding er det udvalgets afgørelse, at PG-klubbens klage ikke er berettiget og dermed er klagen afvist. PG-klubben er underrettet, og har haft 4 uger til at indsende appel til DIF Appelinstans, hvilket ikke er sket.