Nyhedsbrev – Friluftsrådet, KBI, kursuskatalog, spørgeskema, Instagram og Facebook.

Kære alle

Her et samlet nyhedsbrev til information og inspiration.

Peter Starup og jeg har været til møde med Friluftsrådet i København, hvis kerne-DNA er adgang til naturen. De vil meget gerne arbejde mere med os i luften og gøre os mere synlige, ved blandt andet at dele nogle af vores flyvfrit-videoer på deres SoMe. De har også inviteret os til at deltage på de lokale friluftsråds årsmøder, hvor der vil være mulighed for sparring og samarbejde i forhold til nogle af de udfordringer vi af og til møder på vores flyvesteder. I kan se datoerne for de lokale årsmøder her: https://friluftsraadet.dk/for-lokale-friluftsraad/arrangementer/aarsmoeder

Jeg har lavet en samlet KBI, for alle klubber, i en light udgave. Tidligere har klubberne fået individuel feedback på deres klubudvikling, men det har desværre ikke været muligt i år. I kan se den samlede KBI her: KBI 2021

Måske I også er faldet over en af de tre kampagner der er lagt på Facebook, hvor vi på små to uger har fået 92.631 klik på kampagnerne og 2576 klik på flyvfrit. Vi håber at det kan få flere nysgerrige til sporten. I kan se kampagnerne her: https://www.facebook.com/danskhangglidingogparaglidingunion

Efter forespørgsel fra XC Sjælland har jeg lavet en videoguide til hvordan man opretter sig på Instagram og deler et opslag på Instagram/Facebook. I kan se de tre videoer ’Ny bruger på Instagram’ (video 1), ’Lav et opslag på Instagram’ (video 2), ’Del opslag på Facebook’ (video 3) på YouTube. Se link: https://www.youtube.com/channel/UCyyUPxwpwC7Urb61rYFb9EQ

Jeg har også lavet en gruppe på Facebook, hvor kvindelige piloter kan dele erfaringer, som fx hvilken skærm andre kvinder vil anbefale i forhold til wingload. Det kunne også være man var interesseret i at dele udstyr. Såfremt det er noget for jer og hvis ikke I allerede er blevet inviteret til gruppen ’kvindelige piloter i Danmark’, skal I endelig anmode om at blive medlem. I kan finde gruppen her: https://www.facebook.com/groups/339606548121662/

En af de kommende uger vil alle klubformænd modtage et spørgeskema omkring hvor mange timer I bruger på administration i klubberne og hvordan vi kan reducere den tid, så der bliver mere tid til at flyve. Der vil også være spørgsmål til erfaringer med at skifte fra benzin/diesel til el-spil. Erfaringer som andre klubber også vil kunne få glæde af.

Vores sikkerhedschef Gustav har lavet et eksempel på et kursuskatalog, som har til formål, at give det enkelte klubmedlem et overblik over hvordan man sikkert kan progrediere/udvikle sig i den retning af flyvning, man finder mest interessant. Skriv til cac@dhpu.dk for at få kursuskataloget tilsendt.

De bedste hilsner,

Camilla