Aftalen for paragliding på Herstedhøje er fornyet

Her er en lille reminder af aftalens vilkår:

 • Flyvninger med mere end 10 skærme skal bookes viabooking.naturstyrelsen.dk på forhånd.
 • Flyvning med færre end 10 skærme kan bare gennemføres, idet det forudsættes, at stier ikke spærres under letning og landing.
 • Der må lettes og landes på arealet. Arealet er en del af en fold med græssende dyr og anvendes også af mange skovgæster. Der skal tages hensyn til øvrige besøgende og deresaktiviteter samt de græssende dyr.
 • Grej skal bæres ind og ud af folden. Biler skal parkeres på de offentlige P- pladser.
 • Der må ikke flyves med påmonteret motor.
 • Denne tilladelse er udelukkende grundejers tilladelse til at lette fra og lande på arealet ogerstatter ikke evt. tilladelser fra andre myndigheder.
 • Flyvning foregår på eget ansvar.
 • Klubben står selv for den nødvendige sikkerhed i forhold til flyvningen og de øvrige besøgende.
 • Det forudsættes, at der udføres træning som klubaktivitet og ikke kommercielle kurser.
 • Tilladelsen gælder som udgangspunkt indtil videre.
 • Såfremt ovenstående vilkår ikke overholdes kan Naturstyrelsen trække tilladelsen tilbageuden videre varsel.