Video af Ole Stenholts oplæg, folder over pilotuddannelsen og afholdelse af sikkerhedsevent

Kære alle

Vi har nu fået samlet alle videoklip fra Ole Stenholts oplæg om mental træning og lagt den samlede video på DHPU’s Youtube. I kan se Oles oplæg her: https://www.youtube.com/watch?v=Rw1QizrXyEw

Folder over pilotuddannelsen:

Som annonceret på vores forbundsevent den 8. oktober har vi fået lavet en lille dobbelttrykt folder som man kan have i lommen. Folderen viser på den ene side Fies PG flyverejse og på den anden side Fridas HG flyverejse, se her: https://dhpu.dk/wp-content/uploads/2023/10/FieogFrida_folder.pdf. Tanken er, at man kan stå ude på skrænten og tage folderen op af lommen og vise udviklingen fra, at man får sin første tandemtur til at man potentielt selv kan kalde sig tandempilot. Folderen kan forhåbentlig give et mere overskueligt overblik over de muligheder der er indenfor sporten/pilotprogressionen. Det vil være muligt at se og få de trykte foldere med hjem til alle klubber på KLK, så tag fat i jeres klubformænd eller skriv til Camilla (tlf. 30439555) hvis det har interesse. Vi håber I vil bruge dem.

Sikkerhedsevent:

En af vores klubber har med stor succes afholdt en klubaften med tema omkring ulykker og sikkerhed. Klubaftenen bød på en kort introduktion fra formanden og dernæst blev ordet givet til piloter, som i løbet af det forgangne år har været ude for hændelser/ulykker med personskade. Der blev fortalt ud fra en liste af spørgsmål, som formanden havde tilsendt oplægsholderne forud for aftenen. Dermed kunne de gennemgå deres case og få så mange parametre med som muligt. Der var ca. 40 tilhørere inkl et par stykker online, hvilket viser hvor stor interessen for at lære mere om sikkerhed er. Det gav tilhørerne et indgående indblik i, hvordan disse piloter håndterede vanskelige situationer. Unionen deltog også med tre bestyrelsesmedlemmer. Dette initiativ er next level safety i DHPU, og DHPUs bestyrelse vil derfor understøtte klubber i hele unionen i at afholde lignende klubmøder med fokus på ulykker og sikkerhed. Læs mere her: https://dhpu.dk/wp-content/uploads/2024/06/Drejebog-sikkerhedsevent.docx-2.pdf og her https://dhpu.dk/wp-content/uploads/2024/06/Sikkerhedsevent-til-Pilot.pdf