DHPU kan endelig løfte sløret for den fælles FlyvestedsOversigt som du kan tilgå fra DHPUs hjemmeside www.dhpu.dk. Flyvestedsoversigten har til formål at guide alle piloter til vores flyvesteder i Danmark. Den fortæller bl.a. hvor du kan parkere, hvordan du kommer fra bilen til takeoff, hvor der er toiletter samt hvilke forhold/regler du som pilot skal være […]

Read more

Idrættens rejseforsikring dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.  Dækningsomfanget af forsikringen afhænger imidlertid af Udenrigsministeriets rejsevejledning. Dette indebærer, at afbestillings- og andre corona-relaterede udgifter […]

Read more