DHPU igen opfylder alle Danmarks Idrætsforbunds krav til Grønt Forbund og er dermed blev gencertificeret. Certificering gælder frem til 2022. I forbindelse med Grønt Forbund certificering vil DHPU fokusere på faciliteter og adgang til luftrummet. Kraven er: Forbundet arbejdet egen miljøkodeks forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt Forbundet har indført […]

Read more

DHPU har valgt at forlænge dispensationen til instruktørens tilstedeværelse under teoriprøver. Der gives hermed dispensation til at DHPU-elever må gennemføre teoriprøver uden instruktørens tilstedeværelse. Dette skyldes den nuværende situation med COVID-19. Dispensationen udløber den 8. juni 2020. Krav til dispensationen: Prøven tages kun efter aftale med den kursusansvarlig instruktør Efter prøven er taget skal eleven orientere den kursusansvarlige instruktør om resultatet […]

Read more

Datoen for næste VFR-prøve offentliggøres efter 10. maj, mht. COVID-19.  For piloter som var tilmeldt til VFR-prøven den 19. marts 2020. DHPU afholde VFR-prøve for jer den 13. maj, hvis COVID-19 situationen tillader det. Du vil være kontaktet af sekretariatet. 

Read more

I en artikel på TV-Kalundborgs hjemmeside bliver paraglider piloter sat i direkte forbindelse med slåningen af et fredet areal for at anlægge en ”paragliderbane” ved Golfbanen i Kalundborg, nærmere bestemt mellem fårefolden og Charlesvej. Artiklen kan læses her Dansk Hanggliding og Paragliding Union har været i dialog med TV-Kalundborg for at forklare, at man ikke […]

Read more

COVID-19: Opdateret retningslinjer for DHPU’s klubber og medlemmer Dansk Hanggliding og Paragliding Union bakker op om DIF og DGIs anbefalinger som kan læses her. Myndighedernes generelle anbefalinger: At man ikke samles mere end 10 pers. At man skal holde afstand At man skal have stor fokus på håndhygiejne At man begrænser fysisk kontakt At man ikke […]

Read more