Husk at der afholdes budgetmøde søndag den 17. november kl. 10.00 – 13.00 og at alle forslag til budget fra klubber og udvalg skal være vores sekretariat i hænde senest den 18. oktober for at komme i betragtning. Det er vigtigt, at de som indsender forslag ind til budgettet har mulighed for at fremlægge sit […]

Read more

DHPU har indgået en ny aftale om vores ansvarsforsikring og instruktøransvarsforsikring. Pr. 1. januar 2020 forsikres alle vores piloter og instruktører igennem Topdanmark forsikring. DHPU har tegnet en 5-årig aftale som sikrer en meget konkurrencedygtig præmie og en god dækning. Mere information om vores nye forsikring vil blive at finde på vores hjemmeside under “Forsikringer” […]

Read more

Det er nu muligt at tilmelde sig Klubleder Kongressen den 16. november 2019 i Odense fra kl. 09.30 – 23.59. Klubberne vil i år få direkte indflydelse på DHPUs kommende strategiaftale med Danmarks Idræts Forbund og jeres deltagelse er derfor meget vigtigt. Der vil efter workshoppen være netværksmiddag hvor DHPU byder på en lækker middag […]

Read more

Kære forening under DHPU, Husk venligst, at der afholdes Klubleder Kongres lørdag den 16. november 2019 i Odeon, Odense. Der vil inden længe blive udsendt et endeligt program for dagen hvor temaet er “Strategi 2021”. Vanen tro inviterer DHPU formændene til middag lørdag aften, og der vil også være mulighed for overnatning på hotellet, da […]

Read more

Søndag den 17. november 2019 kl. 09.30 afholdes der budgetmøde i Odeon, Odense. Forslag til budgettet som ønskes behandlet på Budgetmødet skal tilgå vores sekretariat senest den 20. oktober. Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske til vores sekretariat senest den 8. november. Materialet til Budgetmødet tilgår klubberne den 1. november

Read more