Klublederkonference og Budgetmøde november 2021 I weekenden 12.-14. november samledes chefer og ledere og bestyrelse fra DHPU til Klublederkonference og Budgetmøde. Det blev tre intensive dage med stort fremmøde og med gode dialoger, konstruktiv kritik af eksisterende forhold og gode input til fremtidige fokusområder. Vi bød i den sammenhæng også officielt velkommen til vores søde […]

Read more

Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde 27. marts 2022 kl. 10 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være skriftlige og underskrevet. Disse skal være Unionens sekretariat i hænde senest 3. januar 2022, enten via brevpost eller digitalt. Ethvert medlem af DHPU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. Ethvert medlem […]

Read more

Dansk Hanggliding og Paragliding Union har været i dialog med grundejerforeningen ved Gilleleje Fericenter omkring start,- landing og parkeringsforhold. Nedenfor findes en illustration af den opdaterede aftale Den opdaterede aftale kan også findes i Flyvesteds Oversigten Vi henstiller til, at alle medlemmer respekterer aftalen.

Read more

Efter knap 7 år som ansat i DHPU, er det nu tid for mig til at sige farvel. Jeg har været heldig at være vidne til de store ændringer i DHPU har været igennem, som har ført til flere og flere personer der få glæde af hang- og paragliding. Jeg siger en kæmpe tak til […]

Read more

Her er en lille reminder af aftalens vilkår: Flyvninger med mere end 10 skærme skal bookes viabooking.naturstyrelsen.dk på forhånd. Flyvning med færre end 10 skærme kan bare gennemføres, idet det forudsættes, at stier ikke spærres under letning og landing. Der må lettes og landes på arealet. Arealet er en del af en fold med græssende dyr og anvendes også af mange skovgæster. Der skal tages hensyn til øvrige besøgende og deresaktiviteter samt de græssende dyr. Grej […]

Read more