Her er en lille reminder af aftalens vilkår: Flyvninger med mere end 10 skærme skal bookes viabooking.naturstyrelsen.dk på forhånd. Flyvning med færre end 10 skærme kan bare gennemføres, idet det forudsættes, at stier ikke spærres under letning og landing. Der må lettes og landes på arealet. Arealet er en del af en fold med græssende dyr og anvendes også af mange skovgæster. Der skal tages hensyn til øvrige besøgende og deresaktiviteter samt de græssende dyr. Grej […]

Read more

DHPU har få en sejr hjem i den principielle fredningssag fra Stevns Klint, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet valgt, efter anmodning fra Dansk Hanggliding og Paragliding Union, at ændre fredningsbestemmelsernes §3, stk. 6 for at gøre processen om flyvning med paraglidere mere smidig. Den ny tekst: ” Flyvning er ikke tilladt med udgangspunkt fra fredningsområdet. Undtaget herfra […]

Read more

Med virkning fra den 6. januar 2021 har myndighederne indført skærpede nationale restriktioner, som bl.a. medfører et forsamlingsforbud på fem personer.  Et nyt år er skudt i gang, og desværre har COVID-19 fortsat så godt tag i hele landet, at myndighederne nu indfører skærpede restriktioner, der også påvirker idrætsforeningerne. Restriktionerne skyldes også, at den meget […]

Read more